Splošni pogoji

poslovanja spletnega mesta

Splošni pogoji spletnega portala vilimarinsek.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletnim portalom www.vilimarinsek.si (v nadaljevanju spletni portal) upravlja VILI MARINŠEK s.p., Škocjanska pot 10, 1381 Rakek, matična številka: 9395989000, davčna številka: 73957402 (v nadaljevanju upravljalec), e-poštni naslov odgovorne osebe upravljalca spletnega portala: info@vilimarinsek.si

Splošni pogoji poslovanja določajo poslovni odnos med spletnim portalom in uporabnikom oziroma kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v naročniški sistem). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Spletni portal zagotavlja svojim uporabnikom storitve spletnega izobraževanja v obliki video posnetkov (video lekcij). Spletni portal si bo vseskozi prizadeval, da bo uporabnikom ponudil najboljšo uporabniško izkušnjo, kot jo omogočajo njegove možnosti. Spletni portal ne odgovarja uporabniku za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, če so posledica dejavnikov, na katere nima vpliva.

AVTORSKE PRAVICE-ZAŠČITA INTELEKTUALNE LASTNINE

Vse vsebine na spletnem portalu so last upravljalca in so označene z virom ali avtorjem. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom, zato jih ni treba posebej označevati.

CENE

Cene posameznih učnih videov (video lekcij) so objavljene na spletnem portalu.
Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost (DDV), saj upravljalec spletnega posrtala ni davčni zavezanec.
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila.

NAČINI PLAČILA

Spletni portal omogoča naslednje načine plačila:
• Nakazilo na TRR
• Plačilo preko plačilnega sistema PayPal.

NAROČANJE IN NAKUP

Naročanje poteka preko interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Vsebine so razvrščene po posameznih kategorijah. Uporabnik izbira in naroči oziroma kupi dostop do posamezne vsebine (pesmi), ki je navedena na spletnem portalu. Kupljen dostop do posamezne video lekcije velja za nedoločen čas, oziroma do prenehanja uporabe spletnega portala.

NAKUP DOSTOPA DO VSEBIN

Uporabnik izpolni podatke v za to predvideni spletni obrazec. Po kliku na gumb “KUPI” je uporabnik preusmerjen na stran za izbor načina plačila. Po plačilu računa uporabnik na elektronski naslov, ki ga je predhodno navedel v spletni obrazec, v najkrajšem možnem času prejme dostop do linka z video lekcijo.

REKLAMACIJE

Za kupljen dostop do posamezne vsebine (video lekcije) vračilo kupnine ni mogoče, prav tako ni možno zahtevati povračila nobenih stroškov oz. že kupljeno video lekcijo zamenjati za drugo.

VAROVANJE PODATKOV

Upravljalec bo podatke o uporabnikih, ki jih zbira na podlagi zakona, obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in drugimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov za vse vrste obdelav in hranjenje podatkov. Uporabnik lahko kadarkoli preko zgoraj navedene e-pošte odgovorne osebe upravljalcaf zahteva spremembo podatkov ali da jih upravljalec v 15 dneh trajno oz. začasno preneha uporabljati za namen neposrednega trženja.

Upravljalec lahko preveri točnost posredovanih osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.

PIŠKOTKI/COOKIES

Med brskanjem po spletnem portalu se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem portalu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posamezni spletni strani ali ne. Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

ODGOVORNOST ZA DELOVANJE

Upravljalec uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega portala popolnoma varna, neprekinjena, vedno na voljo, niti da bo upravičila njihova pričakovanja do spletnega portala. Upravljalec prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Upravljalec ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgube programov, stroškov povezav, stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala, četudi je upravljalec seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Upravljalec si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, katerega koli dela splošnih pogojev, brez posebne ali vnaprejšnje najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem portalu. Upravljalec lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katere koli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko upravljalec vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

REŠEVANJE SPOROV IN PRISTOJNOST SODIŠČA

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega portala, se najprej obrnite na e-poštni naslov odgovorne osebe upravljalca spletnega portala. Morebitne spore bosta upravljalec in uporabnik najprej poskusila rešiti v obojestransko korist. Za morebitne spore, ki bi izhajali iz uporabe storitev spletnega portala ali teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vsi uporabniki spletnega portala, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se ob uporabi te storitve strinjajo, da so v okviru te storitve vezani izključno s pravom Republike Slovenije. Za vse spore in pravne postopke v zvezi z uporabo spletnega portala, uporabo storitve ter delovanjem storitve je izključno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno po sedežu upravljalca. Ti splošni pogoji veljajo od 1.2.2023.